Ukucajte tekst pa stisnite Enter

  • iva@ivakuzmanovic-ik.com
  • +385 091 918 7357
  • Viška 24, 52100 Pula

Uvjeti korištenja i zaštita Vaših podataka

Uvjeti korištenja

Korištenjem ovih web stranica prihvaćate ove Uvjete korištenja. Sadržaj na ovim web stranicama je zaštićen autorskim pravima. Sadržaj imate pravo pregledavati, ne i mijenjati, a možete ga koristiti isključivo u nekomercijalne svrhe i to takav kakav je. Web stranice ivakuzmanovic-ik.com, kao i vlasnica Iva Kuzmanović ni u kom slučaju nije odgovorna za bilo kakvu štetu proizašlu korištenjem i pregledavanjem ovih web stranica.

Izjava o privatnosti

Ovom izjavom se obvezujemo da ćemo zaštititi privatnost kupaca i posjetitelja naših web stranica, kao i sigurnost osobnih podataka koje nam daju. Ova web stranica, vezana za privatnost opisuje vrstu informacija koje možemo dobiti od vas kada pregledavate naše stranice i pojašnjava kako koristimo te podatke i korake koje poduzimamo da bismo ih zaštitili. Također opisuje i mogućnosti koje imate u vezi s prikupljanjem i korištenjem vaših podataka prilikom posjete našim stranicama.

Koje podatke prikupljamo

Ivakuzmanovic-ik.com prikuplja podatke vezane za kontakt, a to su e-mail , telefon , prezime i ime. Buduću da je ovo web-shop, kod kupnje proizvoda prikupljamo i podatke vezane za plaćanje kreditnim karticama, sve podatke potrebne za zadovoljenje zakonskih obaveza za ispostavu ponuda i računa, te podatke koji su potrebni za isporuku proizvoda na Vašu adresu.

Sigurnost Vaših podataka

Poduzeli smo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjera za zaštitu vaših osobnih podataka od neovlaštenog ili nezakonitog postupanja s njima i od njihovog slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja. Prilikom davanja vaših osobnih podataka putem naše web stranice, ove se informacije šalju putem interneta sigurno pomoću certifikata i šifriranja i spremaju na servere koji su posebno zaštićeni od neovlaštenog pristupa.

Vaša prava

U svakom trenutku ima sljedeća prava: pravo na pristup podacima i uvid u podatke , pravo na informiranost kako se obrađuju Vaši podaci , pravo na prenosivost podataka , pravo na povlačenje privole , pravo na podnošenje prigovora , pravo na ispravak i promjenu osobnih podataka u slučaju ako su podaci nepotpuni ili netočni , pravo na brisanje u slučajevima kao što su prestanak svrhe obrade, povlačenje privole ili u slučaju podnošenja prigovora
Želite li ostvariti neko od navedenih prava, kontaktirajte nas putem kontakt podataka na našim stranicama.