Ukucajte tekst pa stisnite Enter

  • iva@ivakuzmanovic-ik.com
  • +385 091 918 7357
  • Viška 24, 52100 Pula

UVJETI PRODAJE PUTEM INTERNET STRANICA

Osnovni podaci

Prodaju proizvoda na ovoj stranici obavlja IK, obrt za modni dizajn vl. Iva Kuzmanović, ( u daljem tekstu IK obrt )
Adresa:Viška 24, 52000 Pula,
Telefon:+385 9187 357,
E-mail:  iva@ivakuzmanovic-ik.com
OIB:00440616673
IBAN:HR0224840081135174823

Prodaja robe

Prodaja robe putem web shop-a odvija se na način da kupac odabere određene proizvode, stavi ih u košaricu te svoju kupnju završi pritiskom na tipku "PLAĆANJE".Nakon toga ispuni podatke o dostavi i načinu plaćanja , te završi kupnju, odnodno pošalje narudžbenicu IK obrtu. Plaćanje se odvija putem uplate na račun IK obrta ili prilikom preuzimanja robe ( pouzećem ). Slike i opisi proizvoda i opisi su autentični i odgovaraju proizvodu. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave. Maloprodajna cijena proizvoda je iskazana u hrvatskim kunama i eurima prema zadanom fiksnom tečaju 7,5345.

Dostava

Dostava se vrši dostavnom službom na adresu koju navedete. Trošak dostave ide na teret kupca i iznosi 5,5 EUR.
Na iznose iznad 80,00 EUR dostava se isto ne naplaćuje.
Vrijeme dostave može varirati od 3-4 dana za gotove modele, do nekoliko tjedana ako se model dogovori i naruči. Napominjemo da ne postoje dva ista modela. Svaki proizvod je unikat.

Načini plaćanja

Plaćanje je moguće na više načina:

  • 1. Pouzećem po primitku paketa
  • 2. Prema ponudi na transakcijski račun

Sklapanje i raskid ugovora o prodaji

Svi uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu IK obrta za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim uvjetima iste prihvaća, čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i IK obrta , a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim uvjetima. Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranoga proizvoda putem IK obrt internet stranice uz plaćanje odgovarajuće naknade odnodno cijene toga proizvoda. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije ( Ugovor sklopljen na daljinu ) i to putem: telefona, usmenog razgovora te Interneta.
Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu IK obrta na jedan od slijedećih načina:
Odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe putem interneta
Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti IK obrt o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ( IK obrt za modni dizajn, Viška 24, 52100 Pula ) ili elektroničkom poštom na   iva@ivakuzmanovic-ik.com , u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, adresu elektroničke pošte i broj narudžbe. Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 ( četrnaest ) dana od dana kada je korisniku proizvod koji je predmet Ugovora predan u posjed. Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 ( četrnaest ) dana od dana kada IK obrt zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat novca bit će izvršen uplatom na bankovni račun korisnika. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca IK obrt može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena neoštećena. Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu IK, obrt za modni dizajn, Viška 24, 52100 Pula, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 ( četrnaest ) dana od dana kada je IK obrtu, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik mora snositi sam. Pošiljke s otkupninom ne preuzimamo. U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povrata bit će umanjen za postotak sukladan vrijednosti proizvoda. O tome će potrošač biti obaviješten. Korisnika se moli da prije raskida Ugovora kontaktira IK obrt kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe. Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
Ovdje možete preuzeti obrazac za raskid ugovora:
Obrazac za jednostrani raskid ugovora
Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora u sljedećim situacijama:
- Ako je predmet ugovora proizvod koji je izrađen po specifikaciji kupca ili koji je jasno prilagođen kupcu
- Ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora
- Ako na proizvodu postoje vidljivi tragovi korištenja od strane kupca ili oštećenja koja nisu nastala u transportu i nisu reklamirana nakon zaprimanja proizvoda od strane kupca

Obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora potrošača

Sukladno članu 10 zakona o zaštiti potrošača (NN str.19/22) pisani prigovor možete podnijeti na adresu sjedišta:
IK, obrt za modni dizajn
vl.Iva Kuzmanović
Viška 24, 52100 Pula, Hrvatska
ili
na E-mail:  iva@ivakuzmanovic-ik.com

Odgovornost i odricanje od odgovornosti

Osim ako nije izričito drukčije navedeno u ovim Uvjetima, naša odgovornost s obzirom na bilo koji proizvod kupljen na našoj mrežnoj stranici ograničena je isključivo na cijenu navedenog proizvoda.
Radi otvorene prirode ove mrežne stranice i mogućnosti pogrešaka u pohrani i prijenosu digitalnih podataka ne jamčimo za točnost i sigurnost informacija koje se prenose ili prikupljaju putem ove internetske stranice, osim ako je izričito drukčije navedeno na ovoj mrežnoj stranici. Svi su opisi proizvoda, informacije i materijali prikazani na ovoj mrežnoj stranici „kakvi jesu”, bez ikakvih izričitih ili impliciranih jamstava, osim onih koji su zakonski osnovani. U tom smislu, ako pristupate Ugovoru kao kupac, dužni smo isporučiti proizvode koji su u skladu s Ugovorom te smo odgovorni za svaki nedostatak sukladnosti koji postoji u trenutku isporuke.
Podrazumijeva se da je roba u skladu s Ugovorom ako je:
- u skladu s našim opisom i posjeduje osobine koje smo predstavili na ovim stranicama;
- prikladna za namjene za koje se normalno upotrebljava roba te vrste;
- one kvalitete i performansi koje su normalne za robu iste vrste i koje se opravdano mogu očekivati od nje.

Reklamacije i prigovori

Naručeni proizvodi pakirani su tako da se uobičajenim rukovanjem u dostavi ne oštete. Potrošač je dužan prilikom preuzimanja pregledati ambalažu pošiljke. Ima li na ambalaži pošiljke vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da kupac odbije njezin primitak jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takve ambalaže oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba vratit će pošiljku IK obrtu uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak. Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda i svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanom obliku putem elektroničke ili obične pošte
na adresu elektroničke pošte: iva@ivakuzmanovic-ik.com
na adresu: IK, obrt za modni dizajn, Viška 24, 52100 Pula
IK obrt je odgovoran za materijalne nedostatke na kupljenim proizvodima (reklamacija) sukladno važećim propisima (Zakon o zaštiti potrošača N.N.41/2014. 110/2015. i Zakonu o obveznim odnosima N.N. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15). U slučaju opravdane reklamacije omogućuje vam se u razumnom roku zamjena proizvoda, ili uklanjanje nedostataka na reklamiranom proizvodu, ili sniženje cijene proizvoda. Ako u razumnom roku ne možemo kupljeni proizvod zamijeniti ili popraviti, možete raskinuti ugovor a novac će vam biti vraćen. Proizvode koje je potrošač pokušao popraviti ili prepraviti i proizvode koji su oštećeni zbog neprikladne upotrebe nije moguće reklamirati. IK obrt vrši prikup reklamirane, oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku ako se utvrdi da je reklamacija opravdana i da kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije u rokovima određenim Zakonom o obveznim odnosima, cjelokupan trošak zamjene proizvoda novim u cijelosti snosi IK obrt. U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti nekorišten, u nepromijenjenoj količini i u originalnoj ambalaži) uz predočenje originalnog računa.

Primjenjivi zakoni i nadležnost

Korištenje našom mrežnom stranicom i ugovorima o kupnji proizvoda u navedenoj mrežnoj stranici nadzire se prema hrvatskom zakonodavstvu. Bilo koji spor koji proizlazi ili je u vezi s korištenjem mrežne stranice ili spomenutim ugovorima u neisključivoj je nadležnosti hrvatskih sudova. Ako ulazite u Ugovor kao potrošač ili kupac, ništa u ovom Ugovoru neće utjecati na vaša prava priznata u bilo kojem važećem zakonu koji je na snazi u ovom području.